Kulturpromenader - för personer med funktionshinder

Bokomslag


Några utvalda bilder från boken

Guideboken innehåller förslag till tio promenader i Stockholms innerstad för den som vill ta del av stadens byggnadsarv och andra historiskt och arkitektoniskt intressanta stadsmiljöer.

Promenaderna beskrivs med kartor, text och bilder. Beskrivningarna är försedda med information om tillgänglighet som tillgodoser flera grupper av funktionshindrade – rörelsehindrade, allergiker, synskadade, hörselskadade, och därmed även andra grupper, till exempel personer med barnvagn.

Guideboken visar möjligheter att använda och uppleva staden samt att besöka vissa byggnader längs vägen och ta del av information.

Elena Siré, initiativtagare till guiden, är arkitekt SAR/MSA och arbetar med och undervisar i tillgänglighetsfrågor. Sten Leijonhufvud är arkitekt och fotograf, särskilt intresserad av stadsmiljöer. Båda är knutna till avdelningen för bebyggelseanalys på Tekniska Högskolan, Arkitektur och Stadsbyggnad.

< tillbaka