Det går att förena tillgänglighet och varsamhet

Bokomslag


Några utvalda bilder från boken

Denna skrift har tillkommit för att visa exempel på att tillgänglighet och varsamhet kan förenas när äldre byggnader anpassas till dagens samhällsförhållanden och krav på fysisk miljö.

Skriften vänder sig främst till dem som deltar aktivt i förändringsprocessen men kan också användas i utbildning och information i många andra sammanhang. Den innehåller även hänvisningar för den som vill söka djupare kunskap inom varsamhet och tillgänglighet.

< tillbaka