Varsam tillgänglighet - vid ändring av byggnader och byggd miljö

Bokomslag


Några utvalda bilder från boken

Varsam tillgänglighet vid ändring av byggnader och byggd miljö är en idébok som med konkreta exempel visa att varsamhet med historiska byggnadsvärden kan förenas med tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder. Exemplen i boken redovisas både i text och bild och utgör samtidigt en viktig illustration till principer och generella krav. De är dessutom bra som inspiration när lösningar som är anpassade till det enskilda objektet skall utformas.

Principiella frågeställningar och synsätt tas också upp. Avsikten är att ge underlag för diskussion – främst når det gäller process- och samverkansfrågor. Idéboken är avsedd att fungera som en gemensam referensram för alla aktörer som deltar när den byggda miljön planeras, byggs, förändras och förvaltas. Den kompletterar – men ersätter inte – den speciallitteratur som olika aktörer använder i sin yrkesutövning. Boken kan med fördel även användas i utbildningssammanhang.

Idéboken är resultatet av ett samarbete mellan Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, De Handikappades Riksförbund, DHR, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH och European Institute for Design and Disability i Sverige (EIDD).

Författare är Elena Siré, arkitekt SAR/MSA och forskare vid Kungl. Tekniska Högskolan.

< tillbaka